Background Image

Aviso legal e política de privacidade

Denominación social: Xiama Xinzo, S.L.
Rexistro mercantil: de Ourense, Folla OU-5660, Folio 117, Tomo 420.
CIF: B32225872
Domicilio: C\Cruceiro, 3 - 32630
Localidade: Xinzo de Limia OURENSE
Telefono: 988461169
Fax: 988550127
E-Mail: info@xiama.es

Punto 1º. Os dereitos de propiedade intelectual da web XIAMA.es e dos distintos elementos no contido son titularidade de Xiama Xinzo, S.L.. Corresponde á devandita empresa o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

Punto 2º. Concédese o dereito de reprodución parcial do seu contido a terceiros sempre que se cumpran as seguintes condicións:

  • - Que sexa compatible cos fins da web XIAMA.es.
  • - Que se realice con ánimo de obter a información contida e non con propósito comercial.
  • - Que ningún dos elementos contidos na web tales como datos, documentos, información, gráficos ou imaxes, sexan modificados de forma algunha.
  • - Que ningún dos devanditos elementos dispoñibles na web sexan utilizados, copiados ou distribuídos separadamente do seu contexto, texto, gráfico ou imaxes que o acompañen.

Punto 3º. Xiama Xinzo, S.L. se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificacións e actualizacione da información contida na súa web ou na configuración e presentación deste.

Punto 4º. Xiama Xinzo, S.L. non garante a inexistencia de erros no acceso ao web, no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, emendalos ou actualizalos.

Punto 5º. Tanto o acceso a este web como o uso que poida facerse da información contida no mesmo é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Xiama Xinzo, S.L. non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso da información.

Punto 6º. Xiama Xinzo, S.L. non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web.

Punto 7º. A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a violación dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de Xiama Xinzo, S.L., dará lugar ás responsabilidade S.L. Legalmente establecidas.